Välkommen till AccessManagement

Förändringsledning organisation och teknik

Om ossVad vi erbjuder

Hej och välkommen!

Vi har en övertygelse om att förändringsprojekt ska betraktas utifrån ett change management-perspektiv redan från start. Vi betraktar inte change management som en delprocess i förändringsprojektet inför den så kallade implementeringsfasen, utan istället menar vi att ett framgångsrikt förändringsprojekt påbörjas redan i planeringsstadiet.

Strategi och struktur är viktiga delar i förändringsprojektet och det är förmågan att hantera det mänskliga perspektivet som är det avgörande.

Förståelse för och erfarenhet av dessa grundläggande moment utgör en mycket god grund för att låta oss hjälpa till att genomföra rätt förändringar.

Vi driver förändring!

Om oss

AccessManagement är ett värdestyrt bolag med seniora och certifierade konsulter inom IT-management med mer än 20 års erfarenhet av att leda förändringar inom organisation och teknik.

Vad vi erbjuder

Projektledning

Vi leder tekniska och IT-tunga projekt såväl som verksamhetsutvecklande projekt och vi verkar inom alla branscher.

IT-strategi

Vi hjälper företagsledare att ta fram och driva en realistisk IT-strategi. Vårt mål är att minska kostnader och öka affärsnyttan.

Sourcing Management

Vi är specialister inom sourcing och formar strategier som stödjer era verksamhetsbehov och mål.

Programledning

Vi stödjer er i att utforma och genomföra programmen och ser till att du åstadkommer den förändring du vill uppnå.

Portföljstyrning

Vi hjälper er organisation att utveckla och etablera en metod för att få ut större effekt av projektverksamheten.

PMO

Vi tar fram en handlingsplan för att införa PMO i er verksamhet och fånga synergieffekter.

Kontakta oss

Copyright © AccessManagement Förändringsledning organisation och teknik