Om oss

AccessManagement är ett värdestyrt bolag med seniora och certifierade konsulter inom IT-management med mer än 20 års erfarenhet av att leda förändringar inom organisation och teknik.

Samtliga anställda är certifierade inom sina respektive områden (ITIL och PMI för att nämna ett par) och vi har som ledord att kund, leverans och människa alltid skall komma i fokus.

AccessManagement är ett affärsområde i AccessCare Sverige AB som har affärsfokus på bemanning och rekrytering.

Vår filosofi

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi nya möjligheter och långsiktigt värde för din affär.

Vi leder förändring!

Utdrag av våra pågående och slutförda projekt

Försäkringsbolag & Bank

Målsättning: Omfattande transformation av IT-säkerheten

Värde: Minskade risken för IT-skador och varumärkespåverkan

Kärnindustribolag

Målsättning: Total transformation av IT- och informationssäkerheten på kärnanläggningar och kontor

Värde: Omhändertog myndighetskrav, vilket resulterade i kraftigt förhöjd IT- och informationssäkerhet

Kärnindustribolag

Målsättning: Etablering av strategisk IT-portföljstyrning

Värde: Ökad leveransprecision till lägre kostnader

Telekombolag

Målsättning: Flytt av två datacenter i Singapore

Värde: Datacentrena flyttades innan fastigheterna revs

Finansbolag

Målsättning: Transformation av hela serverparken som del av lifecycle mgmnt

Värde: Lägre driftskostnader och bibehållen leverantörssupport

Retailbolag

Målsättning: Transition av helpdesk-personal till sourcingleverantör

Värde: Bibehållen kompetens och tjänstenivåer till lägre kostnader

Retailbolag

Målsättning: Effektivisera leveransprocesserna hos sourcingsleverantör

Värde: Högre leveransprecision med mätbarhet

Retailbolag

Målsättning: Tranformation av samtlig LAN-infrastruktur tillsammans med sourcingleverantör

Värde: Modern och enhetlig infrastrukturmiljö till minskade kostnader och med högre tillförlitlighet

Copyright © AccessManagement Förändringsledning organisation och teknik