Vad vi kan göra för dig

Projektledning

Vi leder tekniska och IT-tunga projekt såväl som administrativa projekt och vi verkar inom alla branscher. I rollen som Projektledare ingår givetvis att leda och motivera projektmedarbetarna samt att vara en förebild i sitt ledarskap.

IT-strategi

Vi hjälper företagsledare att ta fram och driva en realistisk IT-strategi. Tillsammans med er förbättrar vi er IT-strategi och processer och vi ser till att anpassa dessa efter era verksamhetsmål. Vårt mål är att minska kostnader och öka affärsnyttan.

Programledning

Vi stödjer er i att utforma och genomföra programmen. Vi har en gedigen praktisk erfarenhet av att hantera de utmaningar som uppstår när man går från idé till handling, vi ser till att du åstadkommer den förändring du vill uppnå.

Sourcing Management

Vi är specialister inom sourcing och formar strategier som stödjer era verksamhetsbehov och mål. Du har gjort en bra affär när du hittat en leverantör som vill vara med och utveckla din verksamhet. Sådant gör vi!

PMO

Tillsammans genomför vi en analys för att avgöra om PMO är en bra lösning för er. Vi tar också fram en handlingsplan för att införa PMO i er verksamhet och fånga synergieffekter.

Portföljstyrning

Vi hjälper din organisation att utveckla och införa en metod för att få ut mer effekt av projektverksamheten. Vi hjälper till med att ta fram en modell för portföljstyrning som är anpassad för din organisation och etablerar den.

Förändringsledning organisation, processer och arbetssätt

IT-avdelningar upplever ofta att verksamhetens behov överstiger befintliga resurser. Ledningen ser dock IT som en kostnad. Vi tydliggör sambanden mellan verksamhetsutveckling och IT-investeringar.

AccessManagement formar strategier som stödjer era verksamhetsbehov och mål.

Vi hjälper till att forma en effektiv styrmodell för IS/IT med processer och beslutsorgan. För att applikationerna ska gå i takt med utvecklingsbehovet i organisationer tar vi fram och inför systemförvaltningsmodeller, PMO och portföljhantering.

Vi säkerställer det strategiska förändringsarbetet i praktiken.

Teknisk förändringsledning

AccessManagement är ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer genom kritiska förändringsprojekt.

Vi har program- och projektledare inom IT-infrastrukturområdet både inom transition och transformation. Vi arbetar med etablerade metoder, tekniker och processer.

Våra insatser spänner över allt från korta transformationsinsatser vid akuta arbeten till helhetsåtagande för att komma i mål med en förändring i utsatt tid och till rätt kostnad.

Dagens krav på tillgänglighet och förändringstakt ställer stora krav på leverantörer av IT-tjänster. Vi hjälper er med detta.

Copyright © AccessManagement Förändringsledning organisation och teknik